Публикуване на годишен финансов отчет
Народно читалище "Светлина" 1904 - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Народно читалище "Светлина" 1904
Седалище:
с. Белоградец, общ. Ветрино
ЕИК/БУЛСТАТ:
000084030
Управител:
Павлинка Петкова
Предмет на дейност:
Читалищна дейностПолезни връзки:

-->