Публикуване на годишен финансов отчет
Народно читалище "Просвета" 1905 - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Народно читалище "Просвета" 1905
Седалище:
с. Ветрино, общ. Ветрино
ЕИК/БУЛСТАТ:
000084280
Управител:
Мария Андонова
Предмет на дейност:
Читалищна дейностПолезни връзки:

-->