Публикуване на годишен финансов отчет
Народно читалище "Просвета" 1905 - годишен финансов отчет за 2017
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2017
Име на фирмата:
Народно читалище "Просвета" 1905
Седалище:
с. Ветрино, общ. Ветрино
ЕИК/БУЛСТАТ:
000084280
Управител:
Мария Андонова
Предмет на дейност:
Читалищна дейностПолезни връзки:

-->