Публикуване на годишен финансов отчет
Народно читалище "Христо Смирненски" 1912 - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
Народно читалище "Христо Смирненски" 1912
Седалище:
с. Момчилово общ. Ветрино
ЕИК/БУЛСТАТ:
000084308
Управител:
Нели Маринова
Предмет на дейност:
Читалищна дейностПолезни връзки:

-->