Публикуване на годишен финансов отчет
Народно читалище "Христо Ботев" 1905 - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Народно читалище "Христо Ботев" 1905
Седалище:
с. Неофит Рилски общ. Ветрино
ЕИК/БУЛСТАТ:
000084315
Управител:
Димитричка Маркова
Предмет на дейност:
Читалищна дейностПолезни връзки:

-->