Публикуване на годишен финансов отчет
Народно читалище "Народна просвета" 1904 - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
Народно читалище "Народна просвета" 1904
Седалище:
с. Млада Гвардия общ. Ветрино
ЕИК/БУЛСТАТ:
000084849
Управител:
Тодорка Бакдонис
Предмет на дейност:
Читалищна дейностПолезни връзки:

-->