Публикуване на годишен финансов отчет
МРАЗ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МРАЗ АД
Седалище:
гр. София , ул. "Индустриална " № 11
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG000620161
Управител:
Васил Василев
Главен счетоводител:
Светла Ганчева
Одитор:
Мария ДимитроваПолезни връзки:

-->