Публикуване на годишен финансов отчет
ДКЦ 2 София ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДКЦ 2 София ООД
Седалище:
гр. София, ул. Хан Крум 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG000691240
Управител:
д-р Габриела Матеева
Главен счетоводител:
Димитринка Велева
Одитор:
Стоянка ДамяноваПолезни връзки:

-->