Публикуване на годишен финансов отчет
МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД
Седалище:
гр.Раднево -6260 обл.Стара Загора , ул."Тачо Даскалов"10
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG000796825
Управител:
Н.Бонев и Ив.Русенов
Главен счетоводител:
Г.Иванова
Одитор:
Експерт М ООДПолезни връзки:

-->