Публикуване на годишен финансов отчет
Термоавтоматика - Димов, Саралиев и сие СД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Термоавтоматика - Димов, Саралиев и сие СД
Седалище:
Велико Търново, бул."България" 3Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG020427579
Управител:
Красимир Димов
Главен счетоводител:
Надка СтаневаПолезни връзки:

-->