Публикуване на годишен финансов отчет
Фродексим ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Фродексим ООД
Седалище:
София, ул. Криволак 9
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG030211525
Управител:
Максим Каракаш
Главен счетоводител:
Аника Нинова
Одитор:
Антонин НиновПолезни връзки:

-->