Публикуване на годишен финансов отчет
Елена ХБ-Принова ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Елена ХБ-Принова ЕТ
Седалище:
София, жк. Младост 411, вх.2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG030248261
Управител:
Елена Принова
Главен счетоводител:
Марианна ДимитроваПолезни връзки:

-->