Публикуване на годишен финансов отчет
ПЕНЕМАТ - ЕМИЛ ПЕНЕВ ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПЕНЕМАТ - ЕМИЛ ПЕНЕВ ЕТ
Седалище:
гр. ВАРНА кв.Чайка бл.32 вх Г ап.130
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG030422064
Управител:
инж.Емил Пенев
Главен счетоводител:
Елка Калчева
Одитор:
доц.Никола БакаловПолезни връзки:

-->