Публикуване на годишен финансов отчет
МЕТАМОДУЛ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МЕТАМОДУЛ ООД
Седалище:
гр. СОФИЯ 1408 ул. Мила Родина 36,ет. 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG040521370
Управител:
Антон Илиев
Главен счетоводител:
Малина Лазарова
Одитор:
Мария Димитрова



Полезни връзки:

-->