Публикуване на годишен финансов отчет
АЕРИ-44-Ив.Добрев - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АЕРИ-44-Ив.Добрев
Седалище:
гр. Русе ,ул. Борисова 122
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG040540310
Управител:
ИВАН ДОБРЕВ
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->