Публикуване на годишен финансов отчет
Фадата ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Фадата ООД
Седалище:
гр. София 1421, бул.Черни връх,16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG040772675
Управител:
А.Леви
Главен счетоводител:
Б.Данкова
Одитор:
Христинка ГорановаПолезни връзки:

-->