Публикуване на годишен финансов отчет
ПРИМО ТРЕЙД ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПРИМО ТРЕЙД ЕООД
Седалище:
Сандански, Гл. път Е 79, м. Друма
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101109893
Управител:
Даниела Джогова
Главен счетоводител:
Албена Димитрова
Одитор:
Магдалена КостадиноваПолезни връзки:

-->