Публикуване на годишен финансов отчет
НИКОТАБ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
НИКОТАБ АД
Седалище:
ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПК,2900, УЛ. ДУНАВ 65
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101571729
Управител:
АСЕН ИЛЧЕВ
Главен счетоводител:
КР. ГЮРОВА
Одитор:
Янка ДиманчеваПолезни връзки:

-->