Публикуване на годишен финансов отчет
ГИЛД ГРУП ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ГИЛД ГРУП ЕООД
Седалище:
Сандански, Гл. път Е 79, м. Друма
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101614319
Управител:
Даниела Джогова
Главен счетоводител:
Милка Кокушкарова
Одитор:
Магдалена КостадиноваПолезни връзки:

-->