Публикуване на годишен финансов отчет
ЕЛИТ СТРОЙ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕЛИТ СТРОЙ ЕООД
Седалище:
гр. БЛАГОЕВГРАД,АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 45 А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101615727
Управител:
ЕМИЛ ДАВИДКОВ
Главен счетоводител:
ЛЮБИМА ТЕРЗИЙСКА
Одитор:
Валерия ВасилеваПолезни връзки:

-->