Публикуване на годишен финансов отчет
МИТЕКС ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МИТЕКС ЕООД
Седалище:
ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. СТРУМА 9, ВХ. А, ЕТ.7
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101635007
Управител:
ИВАН ИЛИЕВ
Главен счетоводител:
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА
Одитор:
Пламен АнгеловПолезни връзки:

-->