Публикуване на годишен финансов отчет
ПИРИН ТУРС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПИРИН ТУРС ООД
Седалище:
ГР. БАНСКО УЛ.ГЕОРГИ КОВАЧЕВ 32
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101650571
Управител:
СВЕТОСЛАВ ГЕРИЗОВСКИ
Главен счетоводител:
ЦАНКА ХАРАЛАМПИЕВА
Одитор:
Янка ДиманчеваПолезни връзки:

-->