Публикуване на годишен финансов отчет
СТАН 06 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СТАН 06 ЕООД
Седалище:
гр. Гоце Делчев, пк 2900, ул. Райко Джиндзифов № 5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101736668
Управител:
Стоян Златев
Главен счетоводител:
Николай Гюров
Одитор:
Петър КазаковПолезни връзки:

-->