Публикуване на годишен финансов отчет
Транс Тур Китен АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Транс Тур Китен АД
Седалище:
гр. Китен, община Приморско, ТК Ариана
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102093164
Управител:
Михаил Зегов
Главен счетоводител:
Емилия Цветанова
Одитор:
Трифонка ВелеваПолезни връзки:

-->