Публикуване на годишен финансов отчет
Юникос ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Юникос ООД
Седалище:
гр.Варна, ул.Добри Войников 6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102163029
Управител:
Ивайло Чочев
Главен счетоводител:
Петьо Радинов Петков
Одитор:
Калю ДоневПолезни връзки:

-->