Публикуване на годишен финансов отчет
ДИМАР ОЙЛ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДИМАР ОЙЛ ООД
Седалище:
гр. БУРГАС, УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 60, ЕТ. 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102621302
Управител:
ДИНКО ДИМИТРОВ
Главен счетоводител:
ПЕТЯ АПОСТОЛОВА
Одитор:
Калю ДоневПолезни връзки:

-->