Публикуване на годишен финансов отчет
ЛЕРОС БАЛКАН АД - КЛОН БУРГАС - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЛЕРОС БАЛКАН АД - КЛОН БУРГАС
Седалище:
АДМ. СГР. НА ПРОМЕТ СТИИЛ АД, С. ДЕБЕЛТ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102692694
Управител:
Егор Копица
Главен счетоводител:
Антония Папазова
Одитор:
Валентин БогдановПолезни връзки:

-->