Публикуване на годишен финансов отчет
ПРОМЕТ ИНТЕР ТРЕЙД ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПРОМЕТ ИНТЕР ТРЕЙД ЕООД
Седалище:
АДМ. СГР. "ПРОМЕТ СТИЙЛ" АД, С. ДЕБЕЛТ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102700810
Управител:
Мирослав Борисов
Главен счетоводител:
Нели Георгиева
Одитор:
Виолета СтанчеваПолезни връзки:

-->