Публикуване на годишен финансов отчет
ВЕНИ М 1 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВЕНИ М 1 АД
Седалище:
ГР.НЕСЕБЪР УЛ."ИВАН ВАЗОВ"25
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102824110
Управител:
ВЕНЦИСЛАВ ЛЕВОВ
Главен счетоводител:
МИЛЕНА КИРКОВА
Одитор:
Ценка ГюпчановаПолезни връзки:

-->