Публикуване на годишен финансов отчет
ЖАНЕТ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЖАНЕТ ООД
Седалище:
ГР.НЕСЕБЪР УЛ."СТРУМА"2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102827804
Управител:
ЖЕЛЯЗКА НЕДЕЛЧЕВА
Главен счетоводител:
МИЛЕНА КИРКОВА
Одитор:
Илияна БаеваПолезни връзки:

-->