Публикуване на годишен финансов отчет
ДИМИТРИНА СЛАВОВА ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДИМИТРИНА СЛАВОВА ЕТ
Седалище:
гр.Средец ул.Мересев № 39
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102892442
Управител:
Димитрина Найденова Славова
Главен счетоводител:
Плумка ДимитроваПолезни връзки:

-->