Публикуване на годишен финансов отчет
ДОМ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДОМ ООД
Седалище:
БУЛ.СЛИВНИЦА 135
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103071904
Управител:
ДАРИНКА МИНЕВА
Главен счетоводител:
ВЕСКА ЖЕЛЕВА
Одитор:
Г. ГеоргиеваПолезни връзки:

-->