Публикуване на годишен финансов отчет
ЯНКОВ - 47 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЯНКОВ - 47 ЕООД
Седалище:
гр.Варна, ул.Прилеп 56А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103085003
Управител:
Марин Янков Маринов
Главен счетоводител:
Силвия Маринова Джонгова
Одитор:
Фанка НоневаПолезни връзки:

-->