Публикуване на годишен финансов отчет
ХРИСТО БОТЕВ ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ХРИСТО БОТЕВ ЕАД
Седалище:
ВАРНА УЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ 65
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103089585
Управител:
МАРИЙКА ТРАЙКОВА
Главен счетоводител:
АСИЛЕНА СТОЯНОВА
Одитор:
Юлия КоловаПолезни връзки:

-->