Публикуване на годишен финансов отчет
ИНТЕРА ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИНТЕРА ЕАД
Седалище:
гр. ВАРНА, ЗПЗ, АДМ. СГРАДА НА ВАРН. ПИВО ЕТ. 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103113036
Управител:
ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Главен счетоводител:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ



Полезни връзки:

-->