Публикуване на годишен финансов отчет
ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ АД
Седалище:
ВАРНА УЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ 65
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103123589
Управител:
МАРИЙКА ТРАЙКОВА
Главен счетоводител:
ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА
Одитор:
Юлия КоловаПолезни връзки:

-->