Публикуване на годишен финансов отчет
МАНАУС КОМЕРС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МАНАУС КОМЕРС ООД
Седалище:
гр.Варна ул."Горна студена "бл.5 вх.Б ет.2 ап.16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103257517
Управител:
Пламен Балинов
Главен счетоводител:
Нома ООД
Одитор:
Пенка ЖековаПолезни връзки:

-->