Публикуване на годишен финансов отчет
Юръпиън Стюдънт Сървисиз ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Юръпиън Стюдънт Сървисиз ЕООД
Седалище:
гр.Варна ул.Цар Симеон І 30 ет.4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103599691
Управител:
Ф.Килбрайд
Главен счетоводител:
Цв.Атанасова
Одитор:
Мариела СпиридоноваПолезни връзки:

-->