Публикуване на годишен финансов отчет
В.ВЕЛИКОВ КВ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
В.ВЕЛИКОВ КВ ЕООД
Седалище:
ГР.ВАРНА УЛ.ФЬОДОР УСПЕНСКИ 29 А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103608394
Управител:
ВЕЛИЧКО Й.ВЕЛИКОВ
Главен счетоводител:
Д.ИГНАТОВАПолезни връзки:

-->