Публикуване на годишен финансов отчет
ХОСЕ 2 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ХОСЕ 2 ЕООД
Седалище:
гр. ВАРНА УЛ. ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 10,ЕТ.2, АП.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103613162
Управител:
ХОВСЕП МАРДИРОС КАСПАРЯН
Главен счетоводител:
ДИМИТРИНА ДОБРИНОВА КОСТОВА
Одитор:
Надя КостоваПолезни връзки:

-->