Публикуване на годишен финансов отчет
Сдружение ЛС Провадия - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Сдружение ЛС Провадия
Седалище:
гр. Провадия, ул. Цар Освободител
ЕИК/БУЛСТАТ:
103614620
Управител:
Николай Иванов Христов
Предмет на дейност:
Ловно-рибарска дейностПолезни връзки:

-->