Публикуване на годишен финансов отчет
СЛР ЛРД КАМЧИЯ - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
СЛР ЛРД КАМЧИЯ
Седалище:
гр. Дългопол, ул. Георги Димитров 100
ЕИК/БУЛСТАТ:
103617972
Управител:
Йордан Велев
Предмет на дейност:
Ловно-рибарска дейностПолезни връзки:

-->