Публикуване на годишен финансов отчет
БУЛБРЮ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БУЛБРЮ АД
Седалище:
ГР.ВАРНА ЗПЗ АДМ.СГРАДА НА ЛЕДЕНИКА И ММ АД
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103621629
Управител:
Ю.Панкова
Главен счетоводител:
Вл.Костов
Одитор:
Фанка НоневаПолезни връзки:

-->