Публикуване на годишен финансов отчет
Ист-агро Комерс ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ист-агро Комерс ЕООД
Седалище:
гр.Варна, ул."Охрид" 26 А ет.5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103629138
Управител:
Иван Григоров
Главен счетоводител:
Таня Трушева
Одитор:
Фанка НоневаПолезни връзки:

-->