Публикуване на годишен финансов отчет
Шама 2 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Шама 2 ЕООД
Седалище:
ГР.ВАРНА УЛ. ОСМИ НОЕМВРИ 14
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103638938
Управител:
МАРДИК БЕЙЛЕРЯН
Главен счетоводител:
Д.ИГНАТОВАПолезни връзки:

-->