Публикуване на годишен финансов отчет
КОНСУЛТ АП ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2010
2009
2008

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
КОНСУЛТ АП ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Аспарух 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
103743145
Управител:
Блага Калчева ПетроваПолезни връзки:

-->