Публикуване на годишен финансов отчет
КОНСУЛТ АП ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
КОНСУЛТ АП ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Аспарух 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
103743145
Управител:
Блага Калчева ПетроваПолезни връзки:

-->