Публикуване на годишен финансов отчет
Афродита ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Афродита ЕООД
Седалище:
гр.Варна, ул.Люляк 12, ап.65
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103754024
Управител:
Огнян Танев Костадинов
Главен счетоводител:
Силвия Маринова Джонгова
Одитор:
Фанка НоневаПолезни връзки:

-->