Публикуване на годишен финансов отчет
СТАБИЛ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СТАБИЛ ДЗЗД
Седалище:
гр.Варна, ул."Хр.Самсаров" № 9
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103760536
Управител:
Силвия Маринова Джонгова
Главен счетоводител:
Силвия Маринова ДжонговаПолезни връзки:

-->