Публикуване на годишен финансов отчет
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - годишен финансов отчет за 2017
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2017
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2017
Име на фирмата:
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ЕИК/БУЛСТАТ:
103761887
Главен счетоводител:
Консулт АП ООДПолезни връзки:

-->